titulní strana

     Rosické trhy    |   Muzeum života   |   Rosická galerie  |  Oficiální stránky obce Rosice

Muzeum života na vesnici

 

„Úryvek proslovu starosty obce Rosice p. Luboše Netolického k zahájení výstavy dne 16. 4. 2011“

  Letos t.j. v roce 2011 může
obec Rosice slavit 880 let od první písemné zmínky o Seslávkách (dříve samostatná obec, nyní část Rosic). Slovo „může“ je uvedeno správně, a to proto, že listina vydaná olomouckým biskupem Jindřichem II, zvaným Zdík (biskupem 1126 – 1150) na které je právě zmínka o Seslávkách, není datována. Některé historické prameny uvádějí i pozdější data vzniku této listiny, takže výročí první písemné zmínky o naší obci vlastně můžeme slavit neustále.
    
  Historií naší obce se v posledním desetiletí zabývali i tři pánové, jejichž práci v naší galerii vystavujeme.
-          Mgr. Jan Musil, Regionální muzeum v Chrudimi, ve svém díle „Rosice – Seslávky, historický vývoj od nejstarších dob“ shrnul poznatky své a Regionálního muzea za období od mladší a pozdní doby kamenné až do roku 1718.
-
         
Pan Stanislav Kasík, Heraldická kancelář „Dauphin“ Roudnice nad Labem – pro naší obec vypracoval návrh obecního znaku a vlajky, které nám  byly 6. října 2004 Předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panem Lubomírem Zaorálkem předány.
-          Pan Stanislav Machala, který nás bohužel v minulém roce navždy opustil, měl velice rád nejenom Chrast a její okolí, ale i naše Rosice. Malou část jeho díla, Popis historických objektů v Rosicích  a Popis sakrálních objektů v regionu Chrasteckém, se svolením jeho rodiny také vystavujeme.

     Všem třem pánům patří naše velké poděkování za jejich záslužnou činnost. Pokud si jejich dílo nestihnete prohlédnout v galerii nemusíte litovat, protože s jejich laskavým svolením, budou jejich díla uveřejněny i na webových stránkách naší obce http://www.obec-rosice.cz.

   Další velké poděkování patří rodině Hromkových, bez jejíž myšlenek a práce by galerie a ani muzeum nebyly. Děkuji i všem našim příznivcům a sponzorům, např. ZD Rosice – panu předsedovi Blažkovi, ZD Stolany panu předsedovi Mikanovi, ZD Dřeveš panu předsedovi Modráčkovi a dalším.


Úryvek proslovu místostarosty p. Josefa Nováka k nově otevřené expozici „Vesnice žije“

    Zhruba před půl rokem začala  na půdě zdejší  cihelny vznikat trvalá expozice, která by měla návštěvníkům přiblížit  život na vesnici v dobách dávno minulých.
    Na začátku bylo odklízení prachu a veškerých zbytků, které zde zůstaly po výrobě cihel. Mezitím shánění a příprava exponátů a nakonec jejich instalace.
    Jsem velice rád, že zde vzniklo místo, na kterém je shromážděno velké množství  předmětů, které sloužily našim předkům pří práci na poli, v domácnosti a možná i při zábavě. V expozici uvidíte zemědělské stroje, dílny řemeslníků, dopravní prostředky a třeba také vybavení domácností.
    Možná se i shodneme i na tom, že jsme vznikem této expozice vzdali holt našim předkům, kteří v potu tváře na svých hospodářstvích a v domácnostech šetřili korunu ke koruně, aby poté zakoupili stroje a vybavení, které zde dnes můžete vidět a že tyto stroje neskončily na smetišti.
    Muzeum bude určitě sloužit i dětem, které si zde budou moci připomenout, jak žili jejich předci a jaký byl dosažen během poslední 100 let technický pokrok a zároveň bychom byli velice rádi, kdyby si do tohoto muzea nešli cestu lidé ze širokého okolí.

     Poděkovat se sluší všem, kteří se na přípravě této expozice podíleli a to jak prací, tak i zapůjčením exponátu a pokud z Vás někdo zjistí, že by naši sbírku mohl něčím doplnit, určitě se tomu nebudeme bránit.

 
Fotogalerie Muzea života

 fotografie z Muzea života

   změněno: 12. ledna 2015

 

© obec Rosice